TrendRede 2020

De TrendRede alweer voor de tiende keer! Dinsdag 14 januari 2020 is het weer zover. Als vanouds ook weer in Pakhuis De Zwijger. Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden. We blikken terug en ver vooruit. Kom mee praten en geef je binnenkort op.

We blikken in deze TrendRede 2020 tien jaar vooruit en geven de algemene veranderlijnen weer, we wijzen waar de ruimte zit in de samenleving. We kijken samen naar een toekomst die ons zaken als Egoluwte en Samensturing gaat brengen. 

In 2018 vroegen we ons af of al een einde aan de Systeempijn kwam? We zagen in 2019 steeds meer lichtpunten en veel woede. Dus deden we een oproep dit vuur in te zetten voor positieve verandering. Eerste stap-tolerantie en echt luisteren zijn nodig benoemden we als vuurverspreiders. Wat Verzadigingsfrictie en Optimalisatieharnassen verder zeiden over de weg naar de toekomst kun je lezen in de negende TrendRede.


De beredeneerde lijnen in de TrendRede zijn uitdrukkelijk bedoeld om de discussie en besluitvorming op sociaal-maatschappelijk vlak verder op weg te helpen.
De Trendrede is een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. Jaarlijks kaderen en clusteren ze de actualiteit in enkele overkoepelende thema’s en tonen Nederland daarmee een uitgelicht pad richting de toekomst. De Trendrede schildert zo de tijd die voor ons ligt met krachtige streken en kleurt hem in met opvallende details. Zij schetst daarmee de golven waarop Nederland richting de toekomst surft.


Lees hier alle teksten van de vorige TrendRedes.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePin on PinterestShare on Google+