Eindelijk echt volwassen?!

De TrendRede van 2015 begon met het beschrijven van de Ondertussenheid, de tussenperiode waarin we ons -nu nog steeds- bevinden. Een periode van overgang, maar overgang naar wat? Die contouren worden steeds scherper zichtbaar. Maar wie tekenen daarvoor en zorgen voor deze invulling? Dat zijn de mensen en bedrijven die op verantwoorde wijze volwassenheid in […]

Bouwen aan vertrouwen

Stel je eens voor dat het mogelijk is om op eigen kracht jezelf met topsnelheid te verplaatsen terwijl je geen hand voor ogen ziet. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe klinkt het? Wat voel je en wat doet het met je? Wat gaat er door je hoofd? Geeft het je energie en kom je […]

De 7 werken van barmhartigheid

De TrendRede 2016 is alweer de zesde TrendRede op een rij. Deze TrendRede wordt uitgesproken bij Pakhuis De Zwijger op 12 januari 2016. Op een andere plaats en tijd. Dat, omdat we dit keer wilden ontsnappen aan de hectiek van de politiek rond Prinsjesdag. De TrendRede heeft tenslotte als doel om de lange lijnen naar […]

E(HU)MANCIPATION

De wereld is in beweging: letterlijk en figuurlijk. In letterlijke zin zien we wereldwijd steeds meer aardbevingen en vulkaanuitbarstingen en mensen zijn massaal op de vlucht voor oorlog en geweld. In figuurlijke zin transformeert ‘het hele systeem’. Als tektonische platen schuiven de oude en de nieuwe tijd in volle hevigheid langs elkaar. Die wrijving geeft […]

De wrijving van twee tijdperken

De uitdaging van deze tijd is niet dat we het niet goed hebben maar dat we de gedeelde verbeeldingskracht lijken te ontberen om te zien hoe het beter kan. De grootste vijand van ieder individu wordt immers gevormd door de eigen gedachten. “Smart is when you believe half of what you hear, brilliant is when […]