2017: Jaar van levenskracht en loutering.

Verwarring, onrecht, afscheid. En vooral woede. Het zijn woorden die veel gebruikt worden om 2016 te omschrijven. Er kwam nogal wat boze energie vrij, in 2016. Niet zo gek dus dat ze ook de toon aangeven van de mooiste en meest relevante muziek die ik dit jaar hoorde. Het mooie van muziek is dat het […]

Verder zoekend naar GRIP

Een van de thema’s van de TrendRede 2016 ging over de zoektocht naar GRIP. Daarover hebben we ‘verder’ gesproken met Esther Beckers, senior Art Director Strategic Design. TR: In de TrendRede spreken we over hoe mensen hun grip willen vergroten in deze turbulente wereld, hoe zie jij dat? Esther Beckers: “De maatschappij is ontzettend in […]

De smeltende piramide – het publieke domein in beweging

Oude, rigide structuren maken plaats voor dynamiek waarin burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven flexibele verbanden aangaan en weer verbreken. De tijd van de piramides met een duidelijke hiërarchie is voorbij. Door radicale decentralisatie zullen kleine verbanden steeds meer zelf kunnen organiseren; radicale transparantie zorgt ervoor dat het publieke domein, en de organisaties en individuen die […]

Van winst- naar betekenisverlangen

We zijn narrig. Ik merk het tijdens lezingen. “Is Albert Heijn nog een supermarkt?” Over die vraag wenst een zaal tegenwoordig intensief te discussiëren. Een opvallend groot deel stemt in met het antwoord van een welbespraakte, maar boze ex-klant: “AH is een financieel construct dat, middels het steeds verder verlagen van de kwaliteit van het […]

Eindelijk echt volwassen?!

De TrendRede van 2015 begon met het beschrijven van de Ondertussenheid, de tussenperiode waarin we ons -nu nog steeds- bevinden. Een periode van overgang, maar overgang naar wat? Die contouren worden steeds scherper zichtbaar. Maar wie tekenen daarvoor en zorgen voor deze invulling? Dat zijn de mensen en bedrijven die op verantwoorde wijze volwassenheid in […]

Bouwen aan vertrouwen

Stel je eens voor dat het mogelijk is om op eigen kracht jezelf met topsnelheid te verplaatsen terwijl je geen hand voor ogen ziet. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe klinkt het? Wat voel je en wat doet het met je? Wat gaat er door je hoofd? Geeft het je energie en kom je […]

De 7 werken van barmhartigheid

De TrendRede 2016 is alweer de zesde TrendRede op een rij. Deze TrendRede wordt uitgesproken bij Pakhuis De Zwijger op 12 januari 2016. Op een andere plaats en tijd. Dat, omdat we dit keer wilden ontsnappen aan de hectiek van de politiek rond Prinsjesdag. De TrendRede heeft tenslotte als doel om de lange lijnen naar […]

E(HU)MANCIPATION

De wereld is in beweging: letterlijk en figuurlijk. In letterlijke zin zien we wereldwijd steeds meer aardbevingen en vulkaanuitbarstingen en mensen zijn massaal op de vlucht voor oorlog en geweld. In figuurlijke zin transformeert ‘het hele systeem’. Als tektonische platen schuiven de oude en de nieuwe tijd in volle hevigheid langs elkaar. Die wrijving geeft […]

De wrijving van twee tijdperken

De uitdaging van deze tijd is niet dat we het niet goed hebben maar dat we de gedeelde verbeeldingskracht lijken te ontberen om te zien hoe het beter kan. De grootste vijand van ieder individu wordt immers gevormd door de eigen gedachten. “Smart is when you believe half of what you hear, brilliant is when […]

Levi’s versus G-Star – en wie ben jij?

“Zonder betekenis geen bestaansrecht!” New King Aan het begin van mijn loopbaan, lang, lang geleden – we spreken over begin jaren negentig – adviseerde ik Levi’s, dat toen eenzaam aan de top van de jeansmarkt stond. Ik toonde ze nieuwkomers, die de Levi’s doelgroep benaderden met eigenzinnige, taboedoorbrekende communicatie. Die werd minzaam bekeken. Leuk, maar […]