TrendRede 2014 in 7 topics

TrendRede 2014 in 7 topics   Barstende Bastions & Realistisch Positivisme Het roer is om, de bastions van weleer staan op barsten. Toch lijkt het, voor wie oppervlakkig kijkt, nog niet echt te bruisen in de samenleving. Er zijn zelfs optimisten die langzamerhand een pessimistisch trekje krijgen, door tegenwerkende instanties, stroperige financieringsstromen en interne weerstanden. […]