TrendRede 2014 in 7 topics

TrendRede 2014 in 7 topics

 

Barstende Bastions & Realistisch Positivisme

Het roer is om, de bastions van weleer staan op barsten. Toch lijkt het, voor wie oppervlakkig kijkt, nog niet echt te bruisen in de samenleving. Er zijn zelfs optimisten die langzamerhand een pessimistisch trekje krijgen, door tegenwerkende instanties, stroperige financieringsstromen en interne weerstanden. Het blijkt niet altijd eenvoudig om gevestigde kaders te doorbreken. De economische tegenwind van de afgelopen jaren heeft geleid tot een Realistisch Positivisme: men begrijpt dat de wereld niet meer wordt zoals vroeger. We zijn een nieuwe wereld aan het creëren.

Systeemelastiek & Stuwmeer van Innovatie

Nederland is een stuwmeer van innovaties. Het wachten is op de doorbraak. Nieuwe technologie, een veranderde omgeving en een rijker menselijk bewustzijn dragen talloze mogelijkheden aan, die niet meer passen binnen de huidige knellende kaders en daarom hard botsen met het oude. Bestaande structuren beginnen te wankelen en regelgeving wordt overtreden. Wat we nodig hebben is Systeemelastiek. Om het stuwmeer aan innovaties te laten stromen is oprekken en vormverandering van bestaande systemen, structuren en regels noodzakelijk.

Weg van de Snelweg

Sluiproutes, onderweg genieten en de onbegrijpelijke overheid ontwijken. Het is het tijdperk waarin afbreken en opbouwen hand in hand gaan. Het is tijd voor mensen die recht willen doen door dwars te denken. Regels zijn gemaakt om te breken. Er is een herwaardering gaande van creativiteit en waarde creatie. Ter illustratie: AirBnB.com – een website waar mensen hun kamer kunnen verhuren – is nu al groter dan Hilton. De groei van dit peer-to-peer systeem wordt in Nederland vooral gehinderd door vastgeroeste regels.

TechnoTopia

De grootste uitdaging die we als mensheid hebben is geen technische. Het gaat om mindset en toepassing. Gaan we de nieuwe technologische mogelijkheden – zoals Big Data; The Internet of Things; InfoBesitas; Quantified Self; Technologische Singulariteit – toepassen vanuit ons bestaande en zo veelvuldig omarmde paradigma van consumptie en groei of vanuit menselijke maat en balans?

Maker Movement

Onder andere door de komst van de 3D Printer zijn productie-processen vrij beschikbaar gekomen voor iedereen. Miljoenen mensen ontwerpen en verhandelen inmiddels hun eigen kunst of creatieve producten via het internet. Objecten uit het dagelijks leven kunnen eenvoudig gekopieerd worden. Kortom: na Open Source Software hebben we nu de beschikking gekregen over Open Source Hardware.

Zelforganiserende dwarsverbindingen

Gelegenheidscoalities en dwarsverbindingen kunnen een alternatief bieden voor de achterhaalde rigide regelbrei die ons land moet laten groeien. Het oude paradigma moet worden verlaten om weer aansluiting te vinden bij deze tijd. Pas dan is er ruimte voor groei. Absolute controle bestaat niet. Nederland zit in een transformatiefase naar een verfrissende balanseconomie. We maken een rommelige overgang mee die wordt aangedreven door een fluwelen revolutie. Het draait niet om gepantserde idealen die tijdens massale protestacties luidkeels door een megafoon geschreeuwd worden. Het grote collectief is niet langer het natuurlijke ecosysteem voor het individu. In plaats daarvan vormt ieder individu voor iedere gelegenheid of probleem een eigen ecosysteem rondom zich. Mensen maken een verbinding met gelijkgestemden en passeren voorgekookte systemen.

Prism-break

Er is veel te doen om Big Data. Natuurlijk klinkt het angstig en moeten we overzicht hebben over onze persoonlijke gegevens. Maar anderzijds moeten we niet het kind met het badwater weggooien. We onderschatten de impact van de datarevolutie. Onze angst moet niet Big Brother zijn, maar Het Proces van Kafka: dat we ergens van beschuldigd worden zonder te weten waarom en op basis van welke informatie. Niet Prism is de toekomst, maar Prism-break, het geheel aan beschermingstechnologieën. Dwarse denkers en doeners creëren alvast software die ervoor zorgt dat je je eigen data kunt beheren.

Lees de gehele TrendRede 2014

De maatschappij verandert sneller dan ooit. De Nederlandse regelgeving lijkt het niet te kunnen bijbenen. Dat belemmert de groei. In de TrendRede 2014 wordt hier uitvoerig bij stilgestaan.