TrendRede 2015: feest der ondertussenheid

TrendRede 2015: feest der ondertussenheid

Feest omdat aanstaande 9 september de TrendRede voor de vijfde keer wordt voorgelezen, feest omdat wat de TrendRedenaren in het begin al schetsten steeds manifester wordt, feest omdat we het keerpunt rond het dal steeds verder achter ons laten en feest vanwege de huidige toekomsttijd van ondertussenheid: een kansen walhalla voor elk van ons.

Lustrumfeest: vijf jaar TrendRede
Aanstaande 9 september is het alweer de vijfde keer dat een aantal Nederlandse trendwatchers hun inzichten bundelen in de TrendRede: een collectief statement over de toekomst van ons land. In elke TrendRede wordt een richting voor de toekomst gegeven. Op basis van ontwikkelingen in de maatschappij bij individu en bedrijf doen zij voorspellingen, nee juist gezegd stellen zij een toekomstrichting voor.

Licht in donkere tijden
De eerste TrendRede zag het licht in zeer donkere tijden. Hij ving aan met wat zwaardere berichten over wat er zoal ontbrak in Nederland en welke kloof er tussen burger, politiek en maatschappij bestond; met name een kloof tussen de hoopvolle en wanhopigen. Daarna werd de hoop gevoed door de signalering van het groeiend aantal verbonden individuen, in een ontluikende interdependente economie, waarin controle van het proces plaatsmaakt voor aandacht voor het proces en het kleine het van het grote gaat winnen. Waarbij de veranderingen van onderop komen, vanuit de kracht van mensen zelf.

Eerste voorstellingen worden mainstream
Het mooie is, en daarom nog een reden tot feest, dat deze richtingaanwijzing van de toekomst geen loze woorden zijn maar steeds meer mainstream worden in het huidige tijdsbeeld. Want er blijken inderdaad steeds meer, zoals geschetst, mensen te zijn die zelf het heft in handen nemen en zich, tegen de systemen in, onderling verbinden en daarmee oude systemen op losse schroeven zetten. Die van consuminderen een gewenst gedrag maken en die aandacht en tijd boven geld stellen. Die voor cirkels en bogen van vertrouwen gaan in plaats van de harde rechte richtlijnen van controle.

Maatschappelijke lentefeest
Het donkere van de winterdagen, waarin we ons een half decennium geleden nog bevonden, is inmiddels daadwerkelijk het vorige seizoen geworden. We bevinden ons vol in de lente, zoals Tom Kniesmeijer, de initiatiefnemer van de TrendRede, dergelijke periodes noemt in zijn boek ‘Seizoenen van de Tijdgeest’. Lente het seizoen van positiviteit en doorbraken, Nederland wint de eerste WK wedstrijd en zelfs Dijsselbloem durft mee te juichen dat de crisis voorbij is. Kortom na jaren van tegenspoed lijkt de voorspoed met ons, dus nog een reden voor feest. De TrendRedenaren blijven zoals voorgaande jaren meesturen in dit feestgedruis door dit jaar zelfs in deze stemming de TrendRede aan te vangen.

TrendRede 2015: Tijd van ondertussenheid
Het feest zetten we dan nog even door, want de huidige tijd biedt ons veel mogelijkheden. Die tijd die we in de komende TrendRede benoemen als de tijd van de ondertussenheid: het kansenwalhalla voor elk van ons. Waarbij de bouwstenen bestaan uit samenhang, dwarsverbanden, zelforganisatie, deling, cirkels, complexiteit, afhankelijkheid en meekracht. Maar daarover meer op 9 september 2014.

 

Caroline van Beekhoff – www.c-marketingstrategie.nl