Tijd voor dwarsverbindingen

Het oude is klaar

Overal om ons heen vallen de oude instituten om. Reclame is er één van. Commerciële communicatie is uitgevonden om intrinsieke eigenschappen van producten over het voetlicht te brengen: ‘Truth Well Told’. Om die communicatie structuur te geven zijn aan producten merken gehangen. Helaas is het vak al merkdenkend doorgeschoten in zichtbaarheid en heeft het de tastbaarheid uit het oog verloren. Terwijl de meeste merken een guitige jonge avatar door het beeld laten huppelen, schuilen achter de schermen vroegoude en gestreste managers. Ze zijn hun essentie uit het oog verloren en proberen die zinledigheid te verhullen door te strooien met loze beloften.

De miljoenen vervliegen met campagnes waarin ‘de klant centraal’ staat. In de praktijk komt het er op neer dat de klant van alle kanten bekogeld wordt met zinloze boodschappen.

Het nieuwe bruist

De velletjes vol nietszeggende merkwaarden (innovatief, betrouwbaar, klantgericht) kunnen de vuilnisbak in en ontmoeten daar verscheurde brand keys en half verbrande segmentatiemodellen. Gelukkig maar. Het oude is klaar. Het is tijd om uw verhaal terug te halen. Het echte verhaal dan hè, niet het merksprookje. Het overgrote deel van de merken heeft een mooie kern, een identiteit die levend genoeg is om nieuwe energie uit te peuren.

Het is tijd om vanuit die kern opnieuw contact te maken met uw omgeving. Het idee dat u doelgroepen kunt paaien sneeft. Consumenten willen niet lastig gevallen worden met een sprookje, ze zoeken herkenning in een bruisende ontmoeting. Werkelijk verbinding maken lukt alleen vanuit authentiek gedrag.

Het geheel zien en vanuit eigen kracht de verbinding aangaan

Drie belangrijke begrippen in de TrendRede zijn ‘Eigen Kracht’, ‘Dwarsverbinding’ en ‘Holistisch Denken’. Wat is de eigen kracht van uw organisatie in de wereld? Hoe ervaart men die tijdens de productie, aan de balie, tijdens de consumptie en daarna? In de toekomst is het belangrijk dat u met open vizier door uw omgeving wandelt en betekenisvolle verbindingen aangaat met consumenten en andere belanghebbenden die u tegenkomt op uw pad.

Rondom uw merk zijn communicatiecirkels ontstaan, krachtenvelden waarin gesprekken met en over uw bedrijf rondzingen. Binnen de communicatiecirkel komen alle lijnen samen: tussen collega’s, klanten, toeleveranciers, media en andere belanghebbenden. Als toekomstgerichte communicatiemanager – woord voor de toekomst: verbindingscoördinator – kiest u voor een holistische benadering. Iedereen staat met iedereen in verbinding en al die verbindingen geven betekenis aan uw organisatie. De volledige controle over uw communicatie bent u kwijt, deal with it. Beheersing is iets van vroeger, net als loyaliteit. Wat u zendt, zult u ontvangen. Aan u de taak om al wandelend door uw wereld die signalen te geven die u zelf graag wilt ontvangen.

Leve de dwarse verbinding

Wie creativiteit hoog wil houden, moet investeren in dwarsverbindingen. Het is tijd om buiten de oude grenzen te kijken, de benchmark en de KPI-stress los te laten. Het is tijd voor nieuwe gedachten. De creatieve vloer wordt straks voor de helft bezet door datapiloten: jongens en meisjes die data zodanig creatief aan elkaar koppelen dat nieuwe inzichten ontspruiten. Nederland is al vergeven van de frisse initiatieven, overal ontstaan verrassende verbindingen.

Maar al te vaak zijn het ogenschijnlijk willekeurige ontmoetingen die tot werkelijk nieuwe inzichten leiden – lees er ‘Where Good Ideas Come From’ maar eens op na.

Leef en leer! Ga eens op bezoek bij die nieuwe energiecoöperatie, ga in discussie met bedrijven die samen met u uw productieketen vormen. Maak een dwarsverbinding met jonge kunstenaars, wetenschappers, topsporters of modeontwerpers waarmee u een zielsverwantschap voelt en zoek samen naar mogelijkheden om de rest van Nederland mee te laten delen in uw nieuw gevonden vreugde. Zet de ramen open en laat een frisse wind waaien door uw kantoor.

Het is er nu de tijd voor

Stap achter uw al te opgepoetste avatar en uw geconstrueerde merkwaarden vandaan en treedt de echte wereld binnen. Laat ons weten welk pad u bewandelt en hoe het bevalt. U bent het waard en wij schatten het op waarde.