Tijdmachine – gaan we voor of achteruit?

TijdmachineLeiden we de techrevolutie nog of zijn we lijdend voorwerp geworden? Moet de klok voor- of achteruit?

De TrendRede wordt door vooraanstaande trendwatchers belangeloos samengesteld. De term trendwatcher ligt gevoelig. Maar voor dit gezamenlijke doel wordt de definitiediscussie gelaten voor wat het is. Bij de TrendRede wordt gekeken naar sociaal maatschappelijke ontwikkelingen die kansrijk zijn of juist dusdanig problematisch dat ze meer aandacht vereisen dan nu. De TrendRede prikkelt gedachten en overstijgt de problematiek van de alledaagse werkpraktijk.

Verrijk je leven met technologie en word geen slaaf van de techrevolutie.

We willen graag de toekomst kunnen voorspellen. We doen ook of we dat kunnen. We rekenen ons suf in Excel en raadplegen deskundigen om een future proof plan uit te stippelen. Een tijdmachine zou wat dat betreft handig zijn. Als er zoiets als een parallel universum zou bestaan waar je vast een kijkje kunt nemen hoe je keuze uitpakt, dan zou dat een hoop werk en hoofdpijn schelen. Niet voor niets is de tijdmachine een fenomeen dat opduikt in tal van verhalen en een inspirerend thema voor films is. Nu digitale doorbraken zich in exponentieel tempo ontwikkelen komt het moment wellicht daar dat de tijdmachine bewaarheid wordt. Een aanverwante vraag is wat een juiste keuze is. Is dat het spoor dat het meeste geldelijk gewin oplevert of een harmonieus model dat de impact op de totale omgeving in ogenschouw neemt? Geld lijkt in het Westen een niet van de troon te stoten maatstaf voor succes. Die status is echter aan het wankelen gebracht toen de instituten erachter in diskrediet kwamen. Alternatieve valuta, cryptocurrencies, zoals de bitcoin wonnen aan terrein. Zelfs na de eerste stevige kritiek wordt de bitcoin als sympathiek ervaren. Transparantie is het geheim achter het succes, een aanpak die als verfrissend wordt ervaren ten opzichte van de de geslotenheid van de grote financiële bastions van weleer.

In dienst van technologie
Voor nu even terug naar de oertijd, een flinke mentale verplaatsing. Het was handwerk dat de klok sloeg. Dat veranderde in de eeuwen erna langzaam maar zeker. Het industriële tijdperk was een enorme stap. Uitvindingen volgden elkaar vervolgens in rap tempo op. Vandaag de dag praten we zelfs over 3D printing, robotics en bodytec (een nieuwe markt die inspeelt op tijdgebrek en lichaamsbeweging) alsof we nooit anders hebben gekend. Maar het begon met de ontwikkeling van de gloeilamp tot stofzuiger. Alles hielp om het leven er gemakkelijker op te maken. Lang leve de technologische ontwikkelingen. Verrijk je leven met innovatie en technologie. Bovendien werd de economie er beter van want de producerende bedrijven groeiden flink. De welvaart zat in de lift. Iedereen blij. Bedrijven gingen naar de beurs en stelden zich ten doel te blijven groeien. Dat moest ook wel om aandeelhouders tevreden te houden. Het werd een doel op zich, ook al kon het bedrijf het zelf niet meer bijbenen vanuit oorspronkelijke missie en opzet. Vandaag de dag is het ook de mens die het niet altijd meer kan bijbenen. Daar waar de mens in eerste instantie profijt had van technologie, bijvoorbeeld de stofzuiger, zo lijkt de mens nu verworden tot een slaaf van technologie. Noem het de mens in dienst van technologie, verslavingsverschijnselen zijn niet uitzonderlijk meer. De balans is zoek. Het maatschappelijk evenwicht is er niet meer. Het is dus wellicht wenselijk geworden in de tijdmachine te stappen en de hendel achterwaarts te trekken om onze keuzes te herzien, die bij nader inzien minder gelukkig zijn uitgepakt. Neem de tijd. Al lijkt de stressmaatschappij soms nog zo dwingend. Kies bewust want de tijdmachine bestaat nog niet.

Norbert Mirani

Bijlage (Eng):
Why U.S. Manufacturing Is Poised for a Comeback (Maybe)
Some Say a Renaissance Is Already Under Way. Here’s the Case They Make—and the Skeptics’ Response
http://online.wsj.com/articles/why-u-s-manufacturing-is-poised-for-a-comeback-maybe-1401475962