De oude Grieken en power to the people

De oude Grieken en power to the people Nog maar enige decennia geleden was het leven een stuk overzichtelijker. Je ging naar je werk en betaalde belasting. Hoe overheid of goede doelen hun taken uitvoerden en hoe bedrijven hun geld verdienden, ging de meeste mensen boven hun pet. Dat gaf niets: met voortdurend toenemende welvaart […]

Weg met de Tiende Penning. Lang leve het zootje ongeregeld

Nederland heeft een bloeiende economie, onwaarschijnlijk veel slimme mensen en een fantastische infrastructuur. Een stuwmeer aan innovaties wacht op doorbraak. Er is geen crisis en geen noodzaak tot bezuinigen. En toch verarmen we. Hoofdrolspeler in deze Griekse tragikomedie: Overheid 1.0. Die gedraagt zich als een hitsige puber met een drankprobleem, en dat al sinds de […]

Dwars denken en dwars doen

De basiskrachten van verandering We leven in een onrustige tijd waarin er een radicale en onomkeerbare verschuiving van machtsverhoudingen plaatsvindt. De transitie is van een zelfde orde als de industriële revolutie van de negentiende eeuw en heeft zowel invloed op burgers als op bestuurders en bedrijven. Opmerkelijk is dat nu zelfs binnen de eigen geledingen […]

Behoefte aan frisdenkers en frisdoeners

Grote ontwikkelingen tekenen zich af. Ze trekken in de vorm van crises aan ons voorbij. De eerste zou je ‘lack of social empathy’ kunnen noemen. Digitale technologie heeft deuren geopend waarvan niemand ooit had gedacht dat ze open zouden gaan. Anderzijds is het tot dusver niet gelukt de basale menselijke behoefte aan sociaal contact te […]

Tijd voor dwarsverbindingen

Het oude is klaar Overal om ons heen vallen de oude instituten om. Reclame is er één van. Commerciële communicatie is uitgevonden om intrinsieke eigenschappen van producten over het voetlicht te brengen: ‘Truth Well Told’. Om die communicatie structuur te geven zijn aan producten merken gehangen. Helaas is het vak al merkdenkend doorgeschoten in zichtbaarheid […]

Social maar eenzaam

In de eerste blog ter voorbereiding op de Trendrede 2014 vertelde Norbert Mirani dat het roer om moet. Een van de signalen die hij vermeldde, betrof het overnemen van voorheen menselijk werk door computers. Is natuurlijk een beweging die al heel lang gaande is. Voordeel van dit fenomeen is dat er een zekere neutraliteit in […]