TrendRede 2015: feest der ondertussenheid

TrendRede 2015: feest der ondertussenheid Feest omdat aanstaande 9 september de TrendRede voor de vijfde keer wordt voorgelezen, feest omdat wat de TrendRedenaren in het begin al schetsten steeds manifester wordt, feest omdat we het keerpunt rond het dal steeds verder achter ons laten en feest vanwege de huidige toekomsttijd van ondertussenheid: een kansen walhalla […]

TrendRede 2014 in 7 topics

TrendRede 2014 in 7 topics   Barstende Bastions & Realistisch Positivisme Het roer is om, de bastions van weleer staan op barsten. Toch lijkt het, voor wie oppervlakkig kijkt, nog niet echt te bruisen in de samenleving. Er zijn zelfs optimisten die langzamerhand een pessimistisch trekje krijgen, door tegenwerkende instanties, stroperige financieringsstromen en interne weerstanden. […]

2014: Realistisch Positivisme, Generation Exit & Teasing Technologies

2014: Realistisch Positivisme, Generation Exit & Teasing Technologies Voor het jaar 2014 kan ik duidelijk zijn: we krijgen te maken met een ‘Realistisch Positivisme’ inclusief enige burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit in reactie op de Haagse politiek. Met de vergrijzing in zicht zal de uittocht van ‘Generation Exit’ zichtbaar worden. Verder zal onze samenleving beheerst worden door […]

Daarom vliegen de vogels niet..

Daarom vliegen de vogels niet.. “Isolated from the outside Clouds have taken all the light I have no control It seems my Thoughts wander off Of the time When I tried to Live life without you” Citaat uit de songtekst ‘Birds’ van Anouk. Voor mij een prachtig nummer: mooie tekst en toonzetting. Melancholisch, maar vanuit […]

Rondedans voor de circulaire economie

Rondedans voor de circulaire economie Tijd voor een rondedans. Dit vanwege twee recente, voor Nederland belangrijke initiatieven om de circulaire economie te stimuleren: Als eerste het Circle Economy BOOSTcamp event en ten tweede het toetreden van Philips tot de internationale Ellen MacArthur Foundation. Deze Foundation heeft evenals het Nederlandse Circle Economy tot doel de overgang […]

Vooruitgang is niet wat we denken dat het is

Vooruitgang is niet wat we denken dat het is “Een maatschappij wordt niet alleen gevormd door wat wij opbouwen maar ook door wat wij weigeren af te breken.” (bron: aangepast J.C Sawhil) Onze gedachten, denk- en handelswijze worden beperkt door onze zelfgecreëerde conditionering. Vanaf het moment van geboorte beoordelen we onze omgeving niet zoals hij […]

De oude Grieken en power to the people

De oude Grieken en power to the people Nog maar enige decennia geleden was het leven een stuk overzichtelijker. Je ging naar je werk en betaalde belasting. Hoe overheid of goede doelen hun taken uitvoerden en hoe bedrijven hun geld verdienden, ging de meeste mensen boven hun pet. Dat gaf niets: met voortdurend toenemende welvaart […]

Weg met de Tiende Penning. Lang leve het zootje ongeregeld

Nederland heeft een bloeiende economie, onwaarschijnlijk veel slimme mensen en een fantastische infrastructuur. Een stuwmeer aan innovaties wacht op doorbraak. Er is geen crisis en geen noodzaak tot bezuinigen. En toch verarmen we. Hoofdrolspeler in deze Griekse tragikomedie: Overheid 1.0. Die gedraagt zich als een hitsige puber met een drankprobleem, en dat al sinds de […]

Dwars denken en dwars doen

De basiskrachten van verandering We leven in een onrustige tijd waarin er een radicale en onomkeerbare verschuiving van machtsverhoudingen plaatsvindt. De transitie is van een zelfde orde als de industriële revolutie van de negentiende eeuw en heeft zowel invloed op burgers als op bestuurders en bedrijven. Opmerkelijk is dat nu zelfs binnen de eigen geledingen […]

Behoefte aan frisdenkers en frisdoeners

Grote ontwikkelingen tekenen zich af. Ze trekken in de vorm van crises aan ons voorbij. De eerste zou je ‘lack of social empathy’ kunnen noemen. Digitale technologie heeft deuren geopend waarvan niemand ooit had gedacht dat ze open zouden gaan. Anderzijds is het tot dusver niet gelukt de basale menselijke behoefte aan sociaal contact te […]